Ukoliko ste zainteresiranji za oglašavanje na ITnovosti u obliku bannera, objave priopćenja ili sponzoriranog članka slobodno nas kontaktirajte pomoću ovog obrasca